Pro školy

Historický park Bärnau-Tachov 

Historický park Bärnau-Tachov je největším středověkým archeologickým skanzenem v přírodě v Německu a nachází se nedaleko Tachova, 3 km od hranic s Českou republikou. Návštěvník Historického parku neprochází obyčejným muzeem, ale setkává se s živou minulostí. Vrátí se v čase zpět do středověku a může nahlédnout do života našich předků.

Park je unikátní svou autentičností. Modely původních domů jsou muzeálními rekonstrukcemi v poměru 1:1, při nichž byly použity zásadně původní materiály a tehdejší techniky.

 

Výukové programy pro školy v Historickém parku

Pro školní skupiny připravil Historický park Bärnau-Tachov ve spolupráci s cestovní kanceláří Pilsenjoy s.r.o. a katedrou historie Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni výukové programy, které jsou určeny žákům a studentům všech typů základních a středních škol.

Historický park Bärnau-Tachov

Prostřednictvím výukových programů přiměřených věku a stupni vědomostí jsou žáci a studenti obeznámeni s důležitými tématy týkajícími se života a práce ve středověku ve srovnání s naším současným způsobem života. Programy umožňují snazší uvědomění si potřeb a nároků tehdejších lidí na všední život, a to v autentickém prostředí, např. v původním slovanském „dlouhém domě“, v hradní věži, tzv. motte, nebo v hostinci z období vrcholného středověku.

Výukové programy jsou koncipovány na půl dne (3 hodiny) nebo na celý den (5,5 hodiny). Jsou vedeny pedagogicky a historicky vyškolenými lektory a jsou koncipovány přiměřeně věku a stupni vědomostí žáků a studentů. Vhodně tak doplňují výuku dějepisu o období raného až vrcholného středověku a případně i pravěku.

Všechny výukové programy zahrnují prohlídku Historického parku, během které se děti seznámí s každodenním životem našich předků. Prohlédnou si autentická obydlí a zjistí, jak se v průběhu staletí vyvíjela. Poznají, jaké vybavení tehdejší obyvatelé používali a čím se živili.

Navíc jsou programy obohacené o interaktivní část, během které děti získají praktické zkušenosti s vybranou oblastí tehdejšího života.

Cíle výukových programů:

Půldenní programy

Pobyt v Historickém parku Bärnau-Tachov „zanese“ návštěvníky  do dávno zašlého světa středověku. Do jedinečné scenérie mezi autentické domky a stavby z dob dávno minulých. Žáci a studenti si mohou vyzkoušet rozdělávání ohně za pomoci kamene a ocílky, pečení chleba na ohni, barvení látek pomocí přírodních materiálů, středověkou hru v kuželky nebo se vydají na výpravu s oštěpem v ruce a s dobrou dávkou koncentrace se při střelbě z luku trefí přesně černého…!

Aktuálně nabízíme 3 témata půldenního výukového programu. V každém z nich je prohlídka Historického parku doplněna praktickou částí zaměřenou na jinou oblast týkající se středověkého života.

 

Téma 1: Stravování Historický park Bärnau-Tachov

 

Téma 2: Odívání Historický park Bärnau-Tachov

 

Téma 3: Obrana a lov Historický park Bärnau-Tachov

 

Praktické informace - půldenní programy:

Celodenní programy

Celodenní výukový program je jedinečná příležitost užít si dějiny…  V případě, že skupina chce v Historickém parku strávit více času než základní 3 hodiny, je možné vybraný výukový program rozšířit o druhé praktické téma. Žáci tak hravou formou poznají a pochopí vše, co se týká všedního života dob dávno minulých.

Prohlídka Historického parku je doplněna o dvě z výše uvedených témat např. stravování a odívání a žáci postupně absolvují prohlídku Historického parku a interaktivní praktickou část zaměřenou na stravování a poté na odívání.

Čistý čas celodenního výukového programu se dvěma tématy je 4,5 hodiny. Během programu doporučujeme učinit mezi interaktivními částmi programu 45 minut až 1 hodinu pauzu na oběd buď z vlastních zásob, nebo je možné objednat hromadný oběd v restauraci Historického parku.

Praktické informace - celodenní programy:

Další služby k výukovým programům

DOPRAVA: Na vyžádání vám zajistíme autobusovou dopravu do Historického parku a zpět

POJIŠTĚNÍ: Na vyžádání zajistíme cestovní pojištění žákům i doprovodu.

OBČERSTVENÍ: V Historickém parku je možnost individuálního občerstvení v restauraci nebo na přání zajistíme společný teplý oběd.

SUVENÝRY: Drobné suvenýry v dárkové prodejně Historického parku jsou k zakoupení v EUR i Kč.

Jak výukový program objednat:

Výukový program poptávejte minimálně 14 dní před termínem konání. Do poptávky prosím uveďte:

Poptávku zašlete emailem na:  historickypark@enjoypilsen.cz

Kontakt pro telefonické dotazy: 720 366 647

Organizaci výukových programů v Historickém parku Bärnau-Tachov zajišťuje pro české školy výhradně
cestovní kancelář PILSENJOY s.r.o.

 

HISTORICKÝ PARK BÄRNAU-TACHOVHistorický park - mapa

Naaber Str. 5b – 95671 Bärnau, Německo

Otevírací doba: 26.3. – 5.11.2017: út – ne: 10 – 18h

Individuální otevírací doba pro skupiny možná.

www.historicky-park.cz